top of page

ARK+

Innovationscenter i Odense

Innovationsbygning -et lærings- & Multirum på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Arkitekt Lars Skinhøj har udviklet denne multifunktionelle bygning i samarbejde med Dalum Academy of Agricultural Business-Danmark- og financeret af Fruervadgård's mindelegat. 

Dette spændende projekt har også i sig selv været en slags innovations- & læringsproces. Det blev indviet i feb. 2018 og arkitektfirmaet Ark+ har netop modtaget arkitekturprisen 2018  for "Best Multi-Functional Building Design - Denmark" hos det verdensdækkende magasin BUILD med bagrund i netop dette projekt.  se mere på den engelske side her.

Det bringer glæde og stolthed, med denne anerkendelse af indsatsen for at bringe arkitektonisk kvalitet ind i alle projekter indenfor både skole, kirke og bolig.

Innovationsbygning

Projektet tager udgangspunkt i at skabe en bygning, som ideelt set kan rumme alle de forskelligartede og komplekse dele af innovations- og analyse-processen, men som samtidig er ét enkelt og overskueligt rum, hvor lys, luft og naturlige materialer skaber helhed og overblik. Hér kan der tænkes store tanker, og der er helt konkret højt til loftet og mulighed for at tænke ud af boksen. Bygningen er både et innovations- lærings- og multirum, med multifunktionel udnyttelse af rummenes muligheder for forskellige funktioner og brugs-scenarier. Både gruppearbejde, brainstorming, evaluering, præsentationer og idéudvikling & rafinering er arbejdet ind i udformningen af denne bygning, og dens overflader og funktioner. Samtidig skal huset også bare være et imødekommende, harmonisk rum, som fungere som en praktisk forlængelse af det eksisterende lærings-miljø på skolen.
 

Innovation fra A til B
Innovation og nytænkning, er ikke en retlinet bevægelse fra A til B, hvor man kan udspecificere hvert enkelt step i en proces mod det perfekte. Innovation og kreativ udvikling er en meget mere rodet og kompleks størrelse, hvor hundreder af forskellige aspekter skal tages med ind i overvejelserne. Undervejs må man ofte forkaste en idé og starte forfra men hvis man er opmærksom og analyserende i processen finder man sig forhåbentlig bedre rustet til i fællesskab, at tage det næste livtag med at tænke ud af boksen. Dette er en del af den innovative læringsproces for elever på mange af landets skoler. Nu og måske i endnu højere grad fremover får de innovation på skemaet, for at kunne klare sig bedst muligt i et videnssamfund, hvor der hele tiden er brug for nye skarpe og progressive idéer og løsninger. Spørgsmålet er så:  Er vores  almindelige undervisningslokaler optimale til denne divergerende og konstant skiftende proces-undervisning?

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med forskellige dele af konceptudvikling og innovation, og synes det er helt utroligt spændende og helt naturligt at bruge af den erfaring og viden i et samarbejde med en skole som f.eks. Dalum til også at skabe rammer og rum, som understøtter og fremmer denne proces. - Fremtiden ser ekstra spændende ud, når vi har værktøjerne til at gribe den!

Lars Skinhøj

Visualiseret projekt af Innovations center:
Innovation & livet på skolen:

Glem alt om standard undervisning i almindelige klasselokaler!
Academy of Agricultural Business i Odense dedikere en hel uge til innovation i det nye innovations center designet af ARK+

I nye inspirerende lokaler og med tankerne sat i innovationsgear skal de studerende pitche deres allerbedste ideer, og efter en benhård udvælgelsesproces står holdet tilbage med 5-6 rigtigt gode ideer, som i løbet af ugen skal blive til færdigstøbte forretningskoncepter. De studerende bliver tvunget til at trække på skolens eksterne netværk og slibe ideerne til i samarbejde med professionelle forretningsudviklere og innovationsfolk. Vi kan garantere en oplevelsesrig uge, hvor de studerende vil blive skubbet helt ud af deres vante omgivelser og blive udfordret både på deres kreativitet, omstillingsevne og forretningssans. Ugen slutter af i Løvens Hule, hvor fire professionelle forretningsudviklere og iværksættere udvælger deres favoritprojekt.

I dag er en særlig dag! - Sammen med Dalum Landbrugsskole har der d. 04.07.2017 været første spadestik på et af de rigtigt spændende projekter, jeg har arbejdet på de sidste måneder:

Byggeriet af et innovations- lærings- & multihus i Odense med inspiration til alle, der har med innovation, skoler og undervisning at gøre.

- Link til skolens webside.

bottom of page