top of page

Bæredygtighed, Klima & Energi

ARK+ er nok Danmarks mest bæredygtige arkitektfirma. Tegnestuen bruger næsten ingen varme, får sin strøm fra solceller og alle hvidevare er min. energiklasse A++ Vi holder til i et passivhus af eget design m varmegenindvinding, regnvandsopsamling, naturmaterialer og passiv udnyttelse af dagslys og vinter-solvarme. Vi prøver at gennemtænke helheden og være mest mulig klimaneutrale, så at klimaaftryk og økonomi indgår i et fornuftigt samarbejde.

1

Landskab og bæredygtighed

Ark+ bevarer naturen hvor det er muligt

se mere

Et løvtræ tager 1-200 år om at vokse sig stor og flot og optager en stor mængde Co2 undervejs. ARK+ ser muligheder i at bevare gamle træer og buske og tænke dem ind i et evt. nyt design. F.eks. har vi ladet et ekst. træ blive og give ekstra kvalitet ved en villa i Risskov, hvor familien fik udsigt og en hævet terrasse af FSC-certificeret træ, som kan holde til det danske klima. Lad os tænke langsigtet med at beskytte og bevare biodiversiteten der hvor det er fornuftigt og giver mening, også for næste generation. 

Empatisk innovation
Empatisk innovation
press to zoom
Naturlig afslappet atmosfære
Naturlig afslappet atmosfære
press to zoom
Lars Skinhøj chief architect & Founder
Lars Skinhøj chief architect & Founder
press to zoom

2

Analyse på stedet

Indkredsning af drømme, behov & muligheder

1800,-

se mere

Behovsanalyse, som indkredser idéer, ønsker og krav for projektet. Vi kortlægger hvad der skal til, for at projektet kan realiseres. Evt. analyse af hus eller grund med overslag på økonomisk ramme og tidsplan kan ske på stedet.

Følgende forhold afklares:

  • Eksisterende forhold evt,. grund / ekst. hus,

  • Ønsker og behov Referencebilleder & idéer til materialer.

  • Økonomi / Tidsramme Kvalitetskrav gennemgås.

  • Eventuelle rammer og udfordringer drøftes med henvisning til regelgrundlag

Inspiration & idéer
Inspiration & idéer

Inspiration & evt. en grov planskitse

press to zoom
Analyse
Analyse
press to zoom
Se muligheder & drømme
Se muligheder & drømme
press to zoom

3

Skitseforslag

Visualiseret beslutnings-grundlag 

Fra.15000,-

se mere

Alle projekter laves med omhu og med visualisering, så man ved hvordan det endelige resultat kan blive. På dette grundlag kan der forespørges ved kommune og håndværkere, så man kan undersøge hvad der kan lade sig gøre og til ca. hvilken pris, så der kan tages en kvalificeret beslutning.

Forslaget indeholder:

·       Arkitektonisk præsentation af idéer og rum 

·       Illustrerende plan og facader + evt. snit 

·       Referencebilleder / visualiseringer fra flere vinkler

·       Redegørelse for etageareal/bebyggelses-procent

·       Overslag over tidsplan & samlede omkostninger for byggeriet

Pris eksempler + moms:

·       Timepris                                           780,-

·       Terrasse eller garage                15.000,-

·       Nyt hus eller tilbygning             18.000,-

·       Liebhavervilla m 3 forslag        49.000,-

Sommerhus Villa & Tilbygning
Sommerhus Villa & Tilbygning
press to zoom
Tilbygning i Århus
Tilbygning i Århus

Tilbygning på stejl grund i Århus. Hus & terrasse i flere niveauer, tæt på nabo. Evt. dispensations krav, tinglysninger?

press to zoom
Architecture Model Sketching
Architecture Model Sketching
press to zoom

4

Myndighedsprojekt

Dokumentation til myndighedheds godkendelse

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation til myndighedhederne af eksisterende og kommende forhold med alle tegninger, mål og udregninger af arealer, afstande og skrå højdegrænseplaner. 
Udfyldning af dokumentation på Byg&miljø portalen med udfærdigelse og indsendelse af dokumenter og attester for, Brand, redningsåbninger, skel, koter, byggeskadeforsikring så myndighederne kan erklære sagen fuldt belyst og udføre færdig byggesagsbehandling med byggetilladelse. 
Dette materiale kan også bruges til evt. udregning af energiberegning og mere præcis overslag fra håndværkere. 

Forslaget indeholder:

  • Myndigheds-kontakt og dialog

  • Detaljeret situationsplan, grundplan, snit og facader med højdegrænseplaner & mål

  • Bygningsdelsjurnal med beskrivelser af konstruktionsvalg, materialer og løsninger

  • Alle nødvendige specifikke tegninger og dokumenter for myndigheds godkendelse

Facade 1-100 m koter
Facade 1-100 m koter
press to zoom
OversigtsPlan_1-100_m_mål_028-Højbjerg
OversigtsPlan_1-100_m_mål_028-Højbjerg
press to zoom
Lokalplan og lovgrundlag
Lokalplan og lovgrundlag
press to zoom

5

Hovedprojekt og udbudsmateriale

Dokumentation til håndværkere og udbud.

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation og detail-tegninger og beskrivelser til håndværkere, som kan bruges til både prisudregning og udførelse af selve byggeriet.

Incl. Udfærdigelse af juridisk bindende dokumenter, som forudsætninger og betingelser for entrepriseform og håndværkernes udførelse og kvalitetskontrol.

Incl. Udfærdigelse af tegninger og dokumenter som forudsætning til brug for statiske beregninger.

Ingeniør: (Energiberegning & statiske beregninger er nødvendig dokumentation til myndighedhederne og udføres på regning af ekstern konsulent

Forslaget indeholder:

  • Detaljetegninger og beskrivelser til håndværkere 

  • Udbuds dokumenter

Detail valg & hjælp m detaljer
Detail valg & hjælp m detaljer
press to zoom
juridisk dokumentation
juridisk dokumentation
press to zoom
Tekniske tegninger
Tekniske tegninger
press to zoom

6

Forhandling og kontraktskrivning

Alle bindende aftaler, tillæg og fradrag klarlægges med entrepenørerne før byggeriet igangsættes.

Pris afhængigt af entrepriseform

7

Tilsyn og aflevering

Ark+ Tager hånd om byggemøder og holder øje med alle byggeriets faser indtil aflevering og godkendelse.

Pris afhængigt af entrepriseform

bottom of page