top of page

Bæredygtighed, Klima & Energi

ARK+ er nok Danmarks mest bæredygtige arkitektfirma. Tegnestuen bruger næsten ingen varme, får sin strøm fra solceller og alle installationer og hvidevare er min. energiklasse A++ Vi holder til i et passivhus af eget design med varmegenindvinding, regnvandsopsamling, naturmaterialer og passiv udnyttelse af dagslys og vinter-solvarme. Vi prøver at gennemtænke helheden og være mest mulig klimaneutrale, så at klimaaftryk og økonomi indgår i en fornuftigt sammenhæng med elegant design og funktionelle løsninger.

1

11 ting at overveje i bæredygtigt byggeri

 • Hvad skal bygningen på lang sigt?

 • Orientering på grunden?

 • Vind, Solenergi / Passiv solvarme?

 • Naturmaterialer: miljøvenlige, genanvendte?

 • regnvand: regnbede, regntank, permeable belægninger?

 • Beplantning /bygningsdel der er værd at bevare?

 • Tag: solceller-hældning, regnvand, grønt-tag?

 • Fundament uden beton: Punkt- Skruefundament?

 • Udhæng: solvarme, afskærmning, vedligehold, holdbarhed?

 • El-bil opladning, solbatteri, selvforsyning?

 • Kan arkitekten hjælpe i processen med at finde svar?

2

energiforbrug og bæredygtighed

Lavenergi, Nulenergi, Plusenergi, Passivhus, Aktivhus.

se mere

Alle er i dag enige om, at energirigtige løsninger er en fantastisk idé. Uanset om man kalder det Lavenergi, Nulenergi Passivhus eller Aktivhus. Der er nok tekniske forskelle, men grundlæggende giver det bare super god mening, at designe sin nye bygning, så den bruger så lidt energi som muligt. Og at der evt. er indtænkt grønne løsninger og vedvarende energi, så vi får så bæredygtig og klima-venlig et hus som muligt.

Hvis designet er lavet rigtigt vil det hvert år i hele bygningens levetid resultere i mindre spild af ressourcer, en lavere  co2 udledning, billigere regninger til forbrug og en højere gensalgsværdi.

Idéen med et Nulenergi- eller Passivhus er via effektive & passive løsninger at skabe et energiforbrug, der er så tæt på nul, så opvarmning kan ske gennem et mindre og billigere varmeanlæg. (mere omhu ved etablering = Bedre & billigere på lang sigt)

Plusenergi & Aktivhus er bygninger, der producerer mere energi end de selv bruger over et år. Det vil også typisk betyde at man tilføjer flere aktive styrende installationer, der både styrer indeklima, energiproduktion og f.eks. lys og solafskærmning.

Alle huse bygget i DK i dag er lavenergibygninger, da kravene er blevet skærpet betydeligt gennem de seneste år. Det kan derfor give god mening at investere den smule ekstra der kræves for at det kan fungere som passivhus, hvilket bl.a. i Tyskland og Østrig i mange år har været det fremmeste inden for bæredygtighed. Konceptet har efterhånden bredt sig til hele den vestlige verden, og oplever større og større tilslutning. En evt. certificering efter passivhusstandarden er naturligvis frivillig.

 • Personligt har jeg et passivhus, der ikke er certificeret, og har et varmeforbrug på ca. 300,- pr. md. Vores elforbrug er på ca. 3300kw/h årligt og forsynes af solceller på taget.

3

Bæredygtighed i materialer

Naturens små kunstværker

se mere

Materialer i byggeriet og deres co2 udledning bliver det helt store emne inden for byggeri de kommende år. Alle byggematerialer skal dokumenteres med udledning pr. m2 og som rådgivere kan vi se, at der skal tænkes på helt nye måder for at imødekomme de co2 krav der fra årsskiftet blev sat til nye bygninger.

Naturmaterialer, der ikke kræver for meget forarbejdning og overfladebehandling har hér en fordel. De holder ofte også bedre og har en naturlig varieret overflade, som patinere pænt og ikke så nemt ser slidt og beskidt ud.

Mange Naturmaterialer som træ og natursten er i sig selv små kunstværker med hvert sit unikke mønster hvor øjet kan gå på opdagelse. 

Træ har også den fordel, at det udover at være et rart og varmt materiale også kan oplagre co2 og dermed binde og forsinke deres co2 udledning til om f.eks. 100 år.

 

Alle disse ting må vi tage med i vurderingerne, når puslespillet skal lægges og i sidste ende også i de LCA-beregninger der skal laves.

Disse beregninger er også nødvendig dokumentation til myndighederne og skal jo alligevel udføres med omhu, så hvorfor ikke også bruge dem til at få den mest optimale løsning, som både er funktionel, smuk og grøn på den elegante måde.

4

lca-Analyse af materialer & muligheder

Myndighedskrav & Visualiseret beslutnings-grundlag

se mere

Fra 1. jan. 2023 skal alle projekter undersøges og der skal laves en bæredygtigheds-analyse, en såkaldt LCA-beregning (LivsCyklusAnalyse). PT er det kun byggerier over 1000 m2 som skal opfylde de strenge krav, men med tiden forventes alle nybyggerier at få ca. samme krav til co2 belastning. i ARK+ har vi kompetencerne til at udføre LCA-beregning, og på dette grundlag kan der laves den nødvendige dokumentation til myndighederne. Der kan også laves en Visualisering af forskellige bæredygtigheds-profiler for byggeriet, og dermed tydeliggøre hvilke løsninger og materialer, der har den mindste belastning. Dette beslutnings-grundlag kan så gives videre til entrepenøre og håndværkere, så man kan undersøge hvad der kan lade sig gøre og til ca. hvilken pris, så der kan tages en kvalificeret beslutning.

5

bæredygtighed gennem optimering

Optimering af drømme, behov & muligheder

At udnytte ressourcerne optimalt

se mere

Optimalt udnyttede ressourcer (Mange m2 = stort forbrug)

Det er blevet en sport for mig, at se hvordan jeg får udnyttet m2, materialer og rumhøjde på den bedste måde, så f.eks. selv små rum virker lyse & luftige, og køkken og bad ligner en million trods begrænsede ressourcer. Nogle gange kræver det hårdt slid og flere timers sved på panden, før det lykkes. Men det ligger i mit dna, og jeg kan næsten ikke lade være.

I ARK+ er målet at opnå en optimal udnyttelse af de ressourcer, vi har til rådighed, fordi det er sund fornuft, både for os selv, for planeten og for dem der kommer efter os. Både gennem fleksible funktionelle rum, slidstærke materialer og gennemtænkte, gennemprøvede, energirigtige løsninger, men også ved ind imellem at se muligheder og "guld" i et overset materiale, eller de små detaljer som fuldender billedet.

6

genbrug & Cradle to cradle

Vi forandres og vores syn på verden

se mere

Det mest bæredygtige vi kan gøre, er at genanvende det vi allerede har. Derudover at skabe noget, der rummer en funktionel fleksibilitet, så det kan bruges på mange forskellige måder, og som har åbenlyse kvaliteter, så vi har lyst til at beholde det i generationer...   ARK+ arbejder med cirkulære materialer og genbrug. "Cradle to cradle" er også muligt inden for byggeri, og ofte er det den slags innovation der skal til for at både budget og Co2-regnskab kan gå op.

Af og til skal der skabes noget nyt. - For at det kan blive innovativt, fremsynet og bedre end alm. standard! - Det er naivt at tro, at vi ikke kommer til at bygge nyt, men når vi gør det, så lad og tænke os ekstra godt om, så det bliver værd at bevare og passe på...

Jeg har f.eks. skabt en anderledes, men elegant kirkesal i et gammelt slagteri. Jeg har lavet tilbygninger og totalrenoveringer, som ændrede bygninger til helt nye formål, og gav nye muligheder i dagligdagen. Nogle gange skal der kun få m2 og lidt ekstra omtanke til at skabe den helt rigtige transformation og nye funktionelle muligheder.

Bæredygtighed er også via omtanke at skabe bygninger, som er forberedt på udvidelse eller ændringer, der passer ind i arkitekturen og som det er nemt at bygge videre på.

7

Landskab, biodiversitet og bæredygtighed

At bevare naturen er bæredygtighed

se mere

Et løvtræ tager 1-200 år om at vokse sig stor og flot og optager en stor mængde Co2 undervejs. ARK+ ser ofte muligheder i at bevare eksisterende træer og buske og tænke dem ind i et nyt design. F.eks. i en hævet træ-terrasse af FSC-certificeret træ i Risskov nord for Århus. Nærheden til naturen og det grønne giver ekstra kvalitet i det danske klima. Lad os sammen tænke langsigtet med at beskytte natur og bevare biodiversiteten overalt hvor det er fornuftigt og giver mening, også for at give en rigere verden videre til næste generation. 

bottom of page