top of page

Beslutnings-grundlag

  • 51 timer
  • 18.000 danske kroner
  • Ved kunden / ARK+

Beskrivelse af service

Der laves ét visualiseret forslag, som afdækker alle vigtige forhold og præsentere det fra flere vinkler. På dette grundlag kan der forespørges ved kommune og håndværkere, så der kan tages en kvalificeret beslutning. Forslaget indeholder: Præsentation af den arkitektoniske idé, æstetik, funktioner, bæredygtighed, tanker om materialevalg, entrepriseform mv. Plan, snit og facader, referencebilleder Redegørelse for etageareal/bebyggelses% Overslag over tidsplan & samlede omkostninger for byggeriet Kontakt med myndigheder: afklaring af tinglysning, naboskel, evt. dispensationer osv.


Kontaktdetaljer

+ 61690271

larsskinhoj@hotmail.com

Korntoften 64, 7100 Vejle, Danmark


bottom of page