top of page

Kortlægning & skitse

  • 16 timer
  • 8.500 danske kroner
  • Ved kunden / ARK+

Beskrivelse af service

Behovsanalyse og en skitse med èn klar planløsning , som indkredser idéer, ønsker og krav for projektet. Vi kortlægger hvad der skal til, for at projektet kan realiseres. Evt. analyse af hus eller grund med overslag på ramme og tid kan ske på stedet. Følgende forhold afklares sammen med ét skitseret idé-forslag m. noter: Eksisterende forhold Boligejerens ønsker og behov Referencebilleder af muligheder & idéer Økonomi / Tidsramme Kvalitetskrav Eventuel henvisning til regelgrundlag & forudsætninger.


Kontaktdetaljer

+ 61690271

larsskinhoj@hotmail.com

Korntoften 64, 7100 Vejle, Danmark


bottom of page