top of page

Tryghed i alle byggeriets faser

Processen der leder op mod et arkitekttegnet drømmehus kan virke lang og uoverskuelig, men med hjælp fra Ark+ bliver der samvitighedsfuldt taget hånd om hver enkelt del. Neden for er der en overskuelig beskrivelse af byggeriets faser og hvilken rolle arkitekten spiller i hver fase. Det er selvfølgelig også muligt at bestille en arkitekt på timeløn, eller skræddersy en rådgivnings pakke specielt til den enkelte opgave. 

1

Inspirations møde

Uforpligtende møde ved Ark+ 

Gratis

se mere

Kom indenfor på Korntoften i Vejle og få en snak. Vi tager os tid til afdækning af dine muligheder og evt. drømme. Få en kop kaffe og tag gerne billeder eller referencer med. - Så har vi måske allerede starten på en løsning.

2

Analyse på stedet

Indkredsning af drømme, behov & muligheder

1800,-

se mere

Behovsanalyse, som indkredser idéer, ønsker og krav for projektet. Vi kortlægger hvad der skal til, for at projektet kan realiseres. Evt. analyse af hus eller grund med overslag på økonomisk ramme og tidsplan kan ske på stedet.

Følgende forhold afklares:

  • Eksisterende forhold evt,. grund / ekst. hus,

  • Ønsker og behov Referencebilleder & idéer til materialer.

  • Økonomi / Tidsramme Kvalitetskrav gennemgås.

  • Eventuelle rammer og udfordringer drøftes med henvisning til regelgrundlag

3

Skitseforslag

Visualiseret beslutnings-grundlag 

Fra.15000,-

se mere

Alle projekter laves med omhu og med visualisering, så man ved hvordan det endelige resultat kan blive. På dette grundlag kan der forespørges ved kommune og håndværkere, så man kan undersøge hvad der kan lade sig gøre og til ca. hvilken pris, så der kan tages en kvalificeret beslutning.

Forslaget indeholder:

·       Arkitektonisk præsentation af idéer og rum 

·       Illustrerende plan og facader + evt. snit 

·       Referencebilleder / visualiseringer fra flere vinkler

·       Redegørelse for etageareal/bebyggelses-procent

·       Overslag over tidsplan & samlede omkostninger for byggeriet

Pris eksempler + moms:

·       Timepris                                           780,-

·       Terrasse eller garage                10 -15.000,-

·       Nyt hus eller tilbygning             18.000,-

·       Liebhavervilla m 3-4 forslag    48.000,-

4

Myndighedsprojekt

Dokumentation til myndighedheds godkendelse

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation til myndighedhederne af eksisterende og kommende forhold med alle tegninger, mål og udregninger af arealer, afstande og skrå højdegrænseplaner. 
Udfyldning af dokumentation på Byg&miljø portalen med udfærdigelse og indsendelse af dokumenter og attester for, Brand, redningsåbninger, skel, koter, byggeskadeforsikring så myndighederne kan erklære sagen fuldt belyst og udføre færdig byggesagsbehandling med byggetilladelse. 
Dette materiale kan også bruges til evt. udregning af energiberegning og mere præcis overslag fra håndværkere. 

Forslaget indeholder:

  • Myndigheds-kontakt og dialog

  • Detaljeret situationsplan, grundplan, snit og facader med højdegrænseplaner & mål

  • Bygningsdelsjurnal med beskrivelser af konstruktionsvalg, materialer og løsninger

  • Alle nødvendige specifikke tegninger og dokumenter for myndigheds godkendelse

5

Hovedprojekt og udbudsmateriale

Dokumentation til håndværkere og udbud.

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation og detail-tegninger og beskrivelser til håndværkere, som kan bruges til både prisudregning og udførelse af selve byggeriet.

Incl. Udfærdigelse af juridisk bindende dokumenter, som forudsætninger og betingelser for entrepriseform og håndværkernes udførelse og kvalitetskontrol.

Incl. Udfærdigelse af tegninger og dokumenter som forudsætning til brug for statiske beregninger.

Ingeniør: (Energiberegning & statiske beregninger er nødvendig dokumentation til myndighedhederne og udføres på regning af ekstern konsulent

Forslaget indeholder:

  • Detaljetegninger og beskrivelser til håndværkere 

  • Udbuds dokumenter

6

Forhandling og kontraktskrivning

Alle bindende aftaler, tillæg og fradrag klarlægges med entrepenørerne før byggeriet igangsættes.

Pris afhængigt af entrepriseform

7

Tilsyn og aflevering

Ark+ Tager hånd om byggemøder og holder øje med alle byggeriets faser indtil aflevering og godkendelse.

Pris afhængigt af entrepriseform

bottom of page