10 ting en arkitekt kan gøre for dig:

 I.      Fremtidssikre byggeriet. En arkitekt kan sikre at projektet bliver skruet sammen på den bedste måde, så at det f.eks. let kan omdannes, hvis der kommer flere børn, børnene flytter hjemmefra eller du skal bruge din bygning til et andet formål osv.

 

 II.      Hjælpe dig i gang. På et idé- og analysemøde kan arkitekten bl.a. vurdere dine idéer, analysere og prioritere dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i din bygningen og selv komme med forslag. Et idémøde koster 1400 kr. og varer typisk 1-3 timer.

 

 III.      Visualisere din projekt. I et skitseforslag kan arkitekten tegne idéerne ned, så du kan se, hvordan det vil se ud, hvad det vil koste, hvor lang tid byggeprojektet vil tage, og om der er brug for yderligere undersøgelser, fx af jordbundsforhold. Du kan bruge tegningerne til at forespørge hos myndighederne. Du kan dog hverken søge byggetilladelse eller bygge efter et skitseforslag. Et skitseforslag til en tilbygning eller ny bolig koster 18.000,-

 

 IV.      Sikre, at byggeriet er lovligt. Via et såkaldt myndighedsprojekt kan arkitekten sørge for at lave og ansøge om byggetilladelse, dokumentere at byggeriet overholder gældende regler og færdigmelde byggeriet. Dermed kan du også slippe for en masse bøvl og papirarbejde. Prisen for et myndighedsprojekt afhænger af kompleksiteten. Skitseprojekt og myndighedsprojekt hænger dog naturligt sammen, du vil derfor også kunne få en samlet pris for begge opgaver.

 

 V.      Gøre dit projekt helt klart til udbud i et hovedprojekt. Her kan arkitekten bl.a. lave detaljerede beskrivelser af alle delene i dit byggeprojekt med div. byggetegninger, energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser samt tidsplan. Prisen på et hovedprojekt afhænger af kompleksiteten.

 

 VI.      Vælge det bedste tilbud. En arkitekt kan hjælpe med at finde de bedste og nogle gange billigste håndværkere ved at gennemgå deres tilbud og sikre, at du ikke pludselig får en stor ekstra regning. En sådan aftale kaldes en byggeaftale og koster 9.000 kr.

 

 VII.      Tjekke håndværkerne. En arkitekt kan være tilsynsførende eller byggeleder, holde byggemøder og referere, mens håndværkerne er i gang, så der undgås fejl og dårligt arbejde. Dette gøres typisk som timelønsarbejde.

 

 VIII.      Tjekke byggeriet for fejl og mangler. Når arbejdet er færdigt, skal det tjekkes, inden det nybyggede tages i brug. En arkitekt kan finde fejl og mangler, der kan blive rettet, uden at det koster dig ekstra. Også dette udføres typisk som timelønsarbejde.

 

 IX.      Gøre bygningen mere energivenlig og bæredygtig. En dygtig arkitekt er opmærksom på, at din byggeri får et lavere energiforbrug og et godt indeklima, samt bliver bygget i bæredygtige materialer, når du bygger om, til eller nyt. 

                       

 X.      Gøre byggeriet mere værd. Ud over arkitektens værdiforøgende idéer og en evt. bedre funktionalitet og f.eks. udnyttelse at udsigt, terrænfald eller rumfordeling, så kan en arkitekttegnet bolig også være nemmere at sælge og tilmed være langt mere værd.

1

Inspirations møde

Uforpligtende møde ved Ark+ 

Gratis

se mere

2

Analyse på stedet

Indkredsning af drømme, behov & muligheder

1400,-

se mere

3

Skitseforslag

Visualiseret beslutnings-grundlag 

18000,-

se mere

4

Myndighedsprojekt

Dokumentation til myndighedheds godkendelse

Pris på forespørgsel

se mere

5

Hovedprojekt og udbudsmateriale

Dokumentation til håndværkere og udbud.

Pris på forespørgsel

se mere

6

Forhandling og kontraktskrivning

Alle bindende aftaler, tillæg og fradrag klarlægges med entrepenørerne før byggeriet igangsættes.

Pris afhængigt af entrepriseform

7

Tilsyn og aflevering

Ark+ holder øje med alle byggeriets faser indtil aflevering og godkendelse.

Pris afhængigt af entrepriseform

ARKplus - Arkitektfirma Østjylland:  Mellem Århus, Kolding, Fredericia, & Horsens- E-mail: ARKplus.nordic@gmail.com New Nordic Architecture v. Arkitekt Lars Skinhøj- Korntoften 64, Vejle, Tlf: +45 61 69 02 71 - @2020