top of page

10 ting en arkitekt kan gøre for dig:

 I.      Fremtidssikre byggeriet. En arkitekt kan sikre at projektet bliver skruet sammen på den bedste måde, så at det er mere fremtidssikret eller f.eks. let kan omdannes ved nye behov, hvis der kommer flere børn, børnene flytter hjemmefra eller du skal bruge din bygning til et andet formål osv.

 

 II.      Hjælpe dig i gang. På et idé- og analysemøde kan arkitekten bl.a. vurdere dine idéer, analysere og prioritere dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i din bygningen og selv komme med forslag. Et idémøde koster 1800 kr. og varer typisk 1-3 timer.

 

 III.      Visualisere din projekt. I et skitseforslag kan arkitekten tegne idéerne ned, så du kan se, hvordan det vil se ud, hvad det ca. vil koste, hvor lang tid byggeprojektet vil tage, og om der er brug for yderligere undersøgelser, fx af jordbundsforhold. Du kan bruge tegningerne til at forespørge hos myndighederne. Du kan dog hverken søge byggetilladelse eller bygge efter et skitseforslag. Et skitseforslag til en tilbygning eller ny bolig koster 18.000,-

 

 IV.      Sikre, at byggeriet er lovligt. Via et såkaldt myndighedsprojekt kan arkitekten sørge for at lave og ansøge om byggetilladelse, dokumentere at byggeriet overholder gældende regler og færdigmelde byggeriet. Dermed kan du også slippe for en masse bøvl og papirarbejde. Prisen for et myndighedsprojekt afhænger af kompleksiteten. Skitseprojekt og myndighedsprojekt hænger dog naturligt sammen, du vil derfor også kunne få en samlet pris for begge opgaver.

 

 V.      Gøre dit projekt helt klart til udbud i et hovedprojekt. Her kan arkitekten bl.a. lave detaljerede beskrivelser af alle delene i dit byggeprojekt med div. byggetegninger, energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser samt tidsplan. Prisen på et hovedprojekt afhænger af kompleksiteten, og ingeniørarbejdet er ekstra.

 

 VI.      Vælge det bedste tilbud. En arkitekt kan hjælpe med at finde de bedste og nogle gange billigste håndværkere ved at gennemgå deres tilbud og sikre, at du ikke pludselig får en stor ekstra regning. En sådan aftale kaldes en byggeaftale og koster 9.000 kr.

 

 VII.      Tjekke håndværkerne. En arkitekt kan være tilsynsførende eller byggeleder, holde byggemøder og referere, mens håndværkerne er i gang, så der undgås fejl og dårligt arbejde. Dette gøres typisk som timelønsarbejde.

 

 VIII.      Tjekke byggeriet for fejl og mangler. Når arbejdet er færdigt, skal det tjekkes, inden det nybyggede tages i brug. En arkitekt kan finde fejl og mangler, der kan blive rettet, uden at det koster dig ekstra. Også dette udføres typisk som timelønsarbejde.

 

 IX.      Gøre bygningen mere energivenlig og bæredygtig. En dygtig arkitekt er opmærksom på, at din byggeri får et lavere energiforbrug og et godt indeklima, samt bliver bygget i bæredygtige materialer, når du bygger om, til eller nyt. 

                       

 X.      Gøre byggeriet mere værd. Ud over arkitektens værdiforøgende idéer og en evt. bedre funktionalitet og f.eks. udnyttelse at udsigt, terrænfald eller rumfordeling, så kan en arkitekttegnet bolig også være nemmere at sælge og tilmed være langt mere værd.

1

Inspirations møde

Uforpligtende møde ved Ark+ 

Gratis

se mere

Kom indenfor på Korntoften i Vejle og få en snak. Vi tager os tid til afdækning af dine muligheder og evt. drømme. Få en kop kaffe og tag gerne billeder eller referencer med. - Så har vi måske allerede starten på en løsning.

2

Analyse på stedet

Indkredsning af drømme, behov & muligheder

1400,-

se mere

Behovsanalyse, som indkredser idéer, ønsker og krav for projektet. Vi kortlægger hvad der skal til, for at projektet kan realiseres. Evt. analyse af hus eller grund med overslag på økonomisk ramme og tidsplan kan ske på stedet.

Følgende forhold afklares:

 • Eksisterende forhold evt,. grund / ekst. hus,

 • Ønsker og behov Referencebilleder & idéer til materialer.

 • Økonomi / Tidsramme Kvalitetskrav gennemgås.

 • Eventuelle rammer og udfordringer drøftes med henvisning til regelgrundlag

3

Skitseforslag

Visualiseret beslutnings-grundlag 

18000,-

se mere

Der laves ét visualiseret forslag, som afdækker alle vigtige forhold og præsentere det fra flere vinkler. På dette grundlag kan der forespørges ved kommune og håndværkere, så der kan tages en kvalificeret beslutning.

 

Forslaget indeholder:

 

 • Arkitektonisk præsentation af idé og rum 

 • Illustrerende plan, snit og facader 

 • Referencebilleder & visualiseringer fra flere vinkler

 • Redegørelse for etageareal/bebyggelses%

 • Overslag over tidsplan & samlede omkostninger for byggeriet

4

Myndighedsprojekt

Dokumentation til myndighedheds godkendelse

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation til myndighedhederne af eksisterende og kommende forhold med alle tegninger, mål og udregninger af arealer, afstande og skrå højdegrænseplaner. 
Udfyldning af dokumentation på Byg&miljø portalen med udfærdigelse og indsendelse af dokumenter og attester for, skel, koter, byggeskadeforsikring så myndighederne kan erklære sagen fuldt belyst og udføre færdig byggesagsbehandling med byggetilladelse. 
Dette materiale kan også bruges til evt. udregning af energiberegning og mere præcis overslag fra håndværkere. 

Forslaget indeholder:

 • Myndigheds-kontakt og dialog

 • Detaljeret situationsplan, grundplan, snit og facader med højdegrænseplaner & mål

 • Bygningsdelsjurnal med beskrivelser af konstruktionsvalg, materialer og løsninger

 • Alle nødvendige specifikke tegninger og dokumenter for myndigheds godkendelse

5

Hovedprojekt og udbudsmateriale

Dokumentation til håndværkere og udbud.

Pris på forespørgsel

se mere

Nødvendig dokumentation og detail-tegninger og beskrivelser til håndværkere, som kan bruges til både prisudregning og udførelse af selve byggeriet.

Incl. Udfærdigelse af juridisk bindende dokumenter, som forudsætninger og betingelser for entrepriseform og håndværkernes udførelse og kvalitetskontrol.

Incl. Udfærdigelse af tegninger og dokumenter som forudsætning til brug for statiske beregninger.

Ingeniør: (Energiberegning & statiske beregninger er nødvendig dokumentation til myndighedhederne og udføres på regning af ekstern konsulent

Forslaget indeholder:

 • Detaljetegninger til håndværekere 

 • Udbuds dokumenter

6

Forhandling og kontraktskrivning

Alle bindende aftaler, tillæg og fradrag klarlægges med entrepenørerne før byggeriet igangsættes.

Pris afhængigt af entrepriseform

7

Tilsyn og aflevering

Ark+ holder øje med alle byggeriets faser indtil aflevering og godkendelse.

Pris afhængigt af entrepriseform

bottom of page